[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.92.197.82
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  70 ip
  เมื่อวาน
  35 ip
  เดือนนี้
  546 ip
  เดือนที่แล้ว
  570 ip
  ปีนี้
  1116 ip
  ทั้งหมด
  14885 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนี

  อังคาร ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


  ด้วย กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้กฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555   ข้อ  27 และข้อ 30 ประกอบกับกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พ.ศ.2556 ข้อ 3 ข้อ 5 และข้อ 9 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  เข้าชม : 109


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6 / ธ.ค. / 2560
        ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีรายได้ 20 / ม.ค. / 2560
        ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 / พ.ย. / 2559
        ใบอนุญาตการเป็นหน่วยฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 8 / พ.ย. / 2559
        หน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนี 8 / พ.ย. / 2559
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์