[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  34 ip
  เมื่อวาน
  81 ip
  เดือนนี้
  2026 ip
  เดือนที่แล้ว
  2920 ip
  ปีนี้
  23683 ip
  ทั้งหมด
  54805 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558    

  17 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง_000
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  9 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศระเบียบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  21 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
  ตำแหน่งผู้เจ้าพนักงานธุรการ
  30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
  16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายวิชาการ
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง
  31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  covid19
  ขอความร่วมมือ
  27 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลื่อกตั้ง ประจำองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลื่อกตั้ง ประจำองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์
  29 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
  เผยแพร่เอกสาร กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
  28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2019 จังหวัดสกลนคร
  เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2019 จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 ธันวาคม 2562
  4 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลการสอบและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2562
  ประกาศผลการสอบและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2562
  27 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน และคนงานทั่วไป
  2 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี 2562
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
  3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์