[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.85.162.213
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  38 ip
  เมื่อวาน
  41 ip
  เดือนนี้
  781 ip
  เดือนที่แล้ว
  1384 ip
  ปีนี้
  7328 ip
  ทั้งหมด
  30767 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558    

  22 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการชำระภาษีประจำปี
  การชำระภาษีประจำปี 2562
  8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
  8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ใบอนุญาตการเป็นหน่วยฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ
  8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนี
  อบต.จันทร์เพ็ญ ได้รับอนุญาต หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น / ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ
  8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  มอบของที่ระลึกขึ้นอาคาร รพ.สต.บ้านนาหลวง
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบของที่ระลึกขึ้นอาคาร รพ.สต.บ้านนาหลวง
  22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด
  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
  19 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึก อปพร.หลักสูตรทบทวน 2559
  โครงการฝึกประจำปี
  7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ผู้มาชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  กองคลังยินดีต้อนรับผู้มาชำระภาษีและผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน
  23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุญาตให้ อบต.จันทร์เพ็ญเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิง
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุญาตให้ อบต.จันทร์เพ็ญเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์