[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  31 ip
  เมื่อวาน
  81 ip
  เดือนนี้
  2023 ip
  เดือนที่แล้ว
  2920 ip
  ปีนี้
  23680 ip
  ทั้งหมด
  54802 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
    

    

  25 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  5 / ต.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  วันพระราชทานธงชาติไทย
  วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 25610
  1 / ก.ย. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร
  โหลดแบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวได้
  21 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ฉบับ ดาวน์โหลด
  18 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
  พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
  20 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  17 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกๆวันจันทร์
  17 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ)
  อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ) อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  13 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  วีดีโอ แนะนำ องค์กร
  วีดีโอแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  12 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  ทริปปั่นจักรยาน
  ทดสอบลงวีดีโอ
  7 / มิ.ย. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมการแข่งขัยกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560
  การแข่งขัยกีฬาภายใน ตำบลจันทร์เพ็ญ
  26 / มี.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
  2 / มี.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  VDO กิจกรรม
  ทดสอบการใส่ VDO กิจกรรม
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน
  ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน อบต.จันทร์เพ์ญ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน กระบวนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ
  คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน เรื่องกระบวนงานการชำระภาษีป้าย
  คู่มือประชาชน เรื่องกระบวนงานการชำระภาษีป้าย
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนการสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์
  คู่มือประชาชน กระบวนการงานสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์