[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ,งานบุคคล
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
อำนาจหน้าที่
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
E-Service
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.43.27
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  27 ip
  เมื่อวาน
  50 ip
  เดือนนี้
  1250 ip
  เดือนที่แล้ว
  1532 ip
  ปีนี้
  9329 ip
  ทั้งหมด
  32768 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
    

    

  25 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  5 / ต.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  วันพระราชทานธงชาติไทย
  วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 25610
  1 / ก.ย. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร
  โหลดแบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวได้
  21 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ฉบับ ดาวน์โหลด
  18 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
  พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
  20 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  17 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกๆวันจันทร์
  17 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ)
  อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ) อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  13 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  วีดีโอ แนะนำ องค์กร
  วีดีโอแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  12 / ก.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  ทริปปั่นจักรยาน
  ทดสอบลงวีดีโอ
  7 / มิ.ย. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมการแข่งขัยกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560
  การแข่งขัยกีฬาภายใน ตำบลจันทร์เพ็ญ
  26 / มี.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  กิจกรรมออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
  2 / มี.ค. / 2560 : VDO กิจกรรม
  VDO กิจกรรม
  ทดสอบการใส่ VDO กิจกรรม
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน
  ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน อบต.จันทร์เพ์ญ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน กระบวนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ
  คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน เรื่องกระบวนงานการชำระภาษีป้าย
  คู่มือประชาชน เรื่องกระบวนงานการชำระภาษีป้าย
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  24 / ส.ค. / 2558 : คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน กระบวนการสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์
  คู่มือประชาชน กระบวนการงานสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์