[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497471320620737.1073741933.100010736191736&type=3&uploaded=44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497460960621773.1073741932.100010736191736&type=3&uploaded=88
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพ และพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497414040626465.1073741931.100010736191736&type=3&uploaded=31
โครงการพัฒนาศัยกภาพฯและโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497406490627220.1073741930.100010736191736&type=3&uploaded=24
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497403260627543.1073741929.100010736191736&type=3&uploaded=66
โครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประชารัฐ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497398503961352.1073741928.100010736191736&type=3&uploaded=20
รังวัดแนวเขตพื้นที่ สปก.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497390067295529.1073741927.100010736191736&type=3&uploaded=49
ประมวลภาพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทร์เพ็ญ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497237617310774.1073741926.100010736191736&type=3&uploaded=53
ศูนย์รับแจ้งและลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497227403978462.1073741923.100010736191736&type=3
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497221547312381.1073741922.100010736191736&type=3&uploaded=58
ประมวลภาพพัฒนาและทำความถนน และพื้นที่ภายในตำบลจันทร์เพ็ญ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497211510646718.1073741921.100010736191736&type=3&uploaded=51
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลจันทร์เพ็ญ ครั้งที่ 20 /2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497011340666735.1073741920.100010736191736&type=3&uploaded=158
ประมวลภาพปลูกดอกดาวเรือง 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497005580667311.1073741919.100010736191736&type=3
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีภายในตำบลจันทร์เพ็ญ (ทำดอกไม้จันทร์)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497002614000941.1073741917.100010736191736&type=3&uploaded=18
โครงการฝึกอบรมการย้อมผ้าและท่อผ้าด้วยสีธรรมชาติ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496999604001242.1073741916.100010736191736&type=3&uploaded=43
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดโคลนน้อย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496862360681633.1073741915.100010736191736&type=3&uploaded=142
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496858314015371.1073741913.100010736191736&type=3&pnref=story
โครงการ Fix it Center อุทกภัย 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496855567348979.1073741912.100010736191736&type=3&uploaded=28
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายประจำปีงบประมาณ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496854504015752.1073741911.100010736191736&type=3&uploaded=18
โครงการขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา บ้านหัวยหวด
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.496849624016240.1073741910.100010736191736&type=3
โครงการพัฒนาศักยภาพ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.1129234417172261.100010736191736&type=3
รวมพลังถวายคำปฏิญาณถวาย ฯ ร .๙
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.338948859806318.1073741902.100010736191736&type=3
จุดเทียนถวายความอาลัย อำเภอเต่างอย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.338936066474264.1073741901.100010736191736&type=3&uploaded=130
จุดเทียนถวายความอาลัยพ่อหลวง 11-11-59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333758883658649.1073741899.100010736191736&type=3&uploaded=130
ผูกแขนเลี้ยงส่ง จพง.ธุรการ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333757966992074.1073741898.100010736191736&type=3&uploaded=7
มอบของที่ระลึกขึ้นอาคารใหม่ รพ.สต.บ้านนาหลวง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333756256992245.1073741897.100010736191736&type=3&uploaded=41
เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล์ก บ้านาหลวง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333746966993174.1073741895.100010736191736&type=3&uploaded=200
สวดอภิธรรม ณ วัดบ้านบึงสา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333742240326980.1073741894.100010736191736&type=3&uploaded=113
สวดอภิธรรม ณ วัดชัยมงคล บ้านนาเลา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333732990327905.1073741893.100010736191736&type=3
สวดอภิธรรม ร วัดป่าวิริผล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333729880328216.1073741892.100010736191736&type=3&uploaded=108
โครงการหน่วยฝึก อิสานปาล์ม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333724540328750.1073741891.100010736191736&type=3&uploaded=140
ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23-กย.-59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333712713663266.1073741890.100010736191736&type=3
รวมภาพกิจกรรมตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ความมั่นคง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333711276996743.1073741889.100010736191736&type=3&uploaded=35
ประชุมโครงการพระดาบสสัญจร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333708486997022.1073741888.100010736191736&type=3&uploaded=84
21สวดสายประคำ&สวมมิสซา 28-10-59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333702653664272.1073741887.100010736191736&type=3&uploaded=19
ร่วมกิจกรรมไหลเรือบก+เรือไฟ 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333754776992393.1073741896.100010736191736&type=3&uploaded=17
กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาหลวง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333695763664961.1073741886.100010736191736&type=3
โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค.59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333690000332204.1073741885.100010736191736&type=3&uploaded=125
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333639747003896.1073741884.100010736191736&type=3
โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333619270339277.1073741882.100010736191736&type=3&uploaded=181
เลือกตั้งประธานศูนย์ อปพร.อำเภอ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333619270339277.1073741882.100010736191736&type=3&uploaded=181
กิจกรรมออกรรรงค์ออกเสียงประชามติ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333615247006346.1073741881.100010736191736&type=3&uploaded=73
โครงการสร้างฝ่ายประชารัฐ และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯบ้านโคกกลาง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333607713673766.1073741880.100010736191736&type=3
สอบพนักงานจ้างทั่วไป.ครูพดด.,พนง.ขับรถจักรกลเบา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.333601577007713.1073741878.100010736191736&type=3&uploaded=26
ประมวลภาพจ่ายเบี้ยยังชีพ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.260893127611892.1073741877.100010736191736&type=3&uploaded=37
มอบชุดฝึก อปพร.2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.257650357936169.1073741876.100010736191736&type=3&uploaded=90
กิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.254117154956156.1073741875.100010736191736&type=3&uploaded=53
สอบพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งยาม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.250342598666945.1073741874.100010736191736&type=3&uploaded=101
การอบรมวิทยากรต้นแบบระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) ตำบลจันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.240094476358424.1073741873.100010736191736&type=3&uploaded=12
โครงการฝึกดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.232467737121098.1073741872.100010736191736&type=3
ทอดถวายผ้าป่า สร้างถนน วัดถ้ำผาจันทน์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231951653839373.1073741859.100010736191736&type=3
รดน้ำ วันสงกรานต์2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231946557173216.1073741856.100010736191736&type=3
โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231944577173414.1073741855.100010736191736&type=3
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 59
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231953440505861.1073741860.100010736191736&type=3
ทำความสะอาดผาพญาเต่างอย ช่วงเทศกาลฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.205739673127238.1073741854.100010736191736&type=3
วันท้องถิ่นไทย 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231971003837438.1073741870.100010736191736&type=3
ประชาคมตำบล 59 อบต.จันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231968670504338.1073741869.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.8 บ้านนาหลวง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231967883837750.1073741868.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.7 บ้านสามัคคี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231966803837858.1073741867.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.6 บ้านโคกกลาง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231966060504599.1073741866.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.5 บ้านกวนบุ่น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231965363838002.1073741865.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.4 บ้านห้วยหวด
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231963973838141.1073741864.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.3 บ้านบึงสา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=231962737171598&set=a.231962367171635.1073741863.100010736191736&type=3&theater
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.2 บ้านจันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231961590505046.1073741862.100010736191736&type=3
ประชาคมหมู่บ้าน 59 ม.1บ้านจันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.231953993839139.1073741861.100010736191736&type=3
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.205720973129108.1073741853.100010736191736&type=3
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.205739673127238.1073741854.100010736191736&type=3&uploaded=14
วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195502610817611.1073741852.100010736191736&type=3&uploaded=9
งานบริการจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195499280817944.1073741851.100010736191736&type=3&uploaded=6
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195497174151488.1073741850.100010736191736&type=3&uploaded=15
ปปช.ตรวจสอบ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195494587485080.1073741849.100010736191736&type=3&uploaded=11
กรมสวัสดิการแรงตรวจ ขอจัดตั้งหน่วยฝึก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195487857485753.1073741848.100010736191736&type=3&uploaded=23
ประชุมสภา อบต.จันทร์เพ็ญ วาระที่1/2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.195482297486309.1073741847.100010736191736&type=3&uploaded=24
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง อบต.จันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.176372202730652.1073741846.100010736191736&type=3
นายอำเภอเต่างอย มอบผ้าห่มให้ชาวบ้าน อบต.จันทร์เพ็ญ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.168096550224884.1073741845.100010736191736&type=3
งานกิจกรรมตอนรับองคมนตรี ห้วยอินูน บ้านห้วยหวด
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.162730560761483.1073741843.100010736191736&type=3
งานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.158965034471369.1073741838.100010736191736&type=3
โครงการ 7 วันระวังอันตราย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.101807720187101.1073741831.100010736191736&type=3
ถวายบุญกฐิน กับกีฬาสัมพันธ์ ณ บ้านเชือม อ.อากาศอำนวย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.132722527095620.1073741834.100010736191736&type=3
กิจกรรมงาน 5 ธันวาคม 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.141502992884240.1073741836.100010736191736&type=3
โครงการ"รอยพระบาทยาตรา ยังจารึกและ Bing clenning day
Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์