[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497471320620737.1073741933.100010736191736&type=3&uploaded=44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497460960621773.1073741932.100010736191736&type=3&uploaded=88
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพ และพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497414040626465.1073741931.100010736191736&type=3&uploaded=31
โครงการพัฒนาศัยกภาพฯและโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497406490627220.1073741930.100010736191736&type=3&uploaded=24
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497403260627543.1073741929.100010736191736&type=3&uploaded=66
โครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประชารัฐ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ
    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ เข้าชม/Comment 106/0 ]
55 ประกาศการชำระภาษีประจำปี
    การชำระภาษีประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 64/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ เข้าชม/Comment 202/0 ]
55 ใบอนุญาตการเป็นหน่วยฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
    องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ [ เข้าชม/Comment 227/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 329/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 361/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 370/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 314/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง สัญญาซื้อขาย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมชนิดกล่อง UHT 2560
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


โปรโมชั่นสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 3,888 บาท สมัครเลย !! (อ่าน 199 / ตอบ 0 )
ทางเข้า Goldenslot (อ่าน 124 / ตอบ 0 )
เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล (อ่าน 238 / ตอบ 0 )
ซ่อมฝาย ม.7 (อ่าน 239 / ตอบ 0 )
เรื่องเจาะบ่อบาดาล (อ่าน 382 / ตอบ 0 )
การขอรับบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (อ่าน 363 / ตอบ 1 )
การเสียภาษีประจำปี (อ่าน 366 / ตอบ 1 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. จันทร์ทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร (อ่าน 438 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร

 • << มิถุนายน 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            


   
   
   

   

    ip ของคุณ คือ 54.85.162.213
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  73 ip
  เมื่อวาน
  41 ip
  เดือนนี้
  816 ip
  เดือนที่แล้ว
  1384 ip
  ปีนี้
  7363 ip
  ทั้งหมด
  30802 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์