[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.85.162.213
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  26 ip
  เมื่อวาน
  41 ip
  เดือนนี้
  769 ip
  เดือนที่แล้ว
  1384 ip
  ปีนี้
  7316 ip
  ทั้งหมด
  30755 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558

    
  การเสียภาษีประจำปี
  โดย : การัน   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559   


  สวัสดีครับ
  ขอสอบถามเรื่องการชำระภาษีประจำปีหน่อย ครับ ว่าช่วงระยะเวลากำหนดในการชำระยังไง ครับ

   

  ขอบคุณมากครับ  เข้าชม : 365


  ความคิดเห็นที่ 1
  พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:37:24
  หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
  กำหนดระยะเวลายื่นแบบและการชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้
  -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   การยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
  -ภาษีป้าย  การยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
  -ภาษีบำรุงท้องที่  การยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

  หมายเหตุ**ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามรถติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่  งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ 
  โทร./โทรสาร.042761199
  โดย : admin    ไอพี : 101.51.253.119

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์