[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497471320620737.1073741933.100010736191736&type=3&uploaded=44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497460960621773.1073741932.100010736191736&type=3&uploaded=88
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพ และพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497414040626465.1073741931.100010736191736&type=3&uploaded=31
โครงการพัฒนาศัยกภาพฯและโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497406490627220.1073741930.100010736191736&type=3&uploaded=24
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497403260627543.1073741929.100010736191736&type=3&uploaded=66
โครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประชารัฐ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 32/0 ]
55 ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา [ เข้าชม/Comment 47/0 ]
55 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายวิชาการ
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง [ เข้าชม/Comment 56/0 ]
55 covid19
    ขอความร่วมมือ [ เข้าชม/Comment 66/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 415/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 402/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 454/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 378/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2562)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ทะเบียนผู้มารับบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ปี 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปี 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ื2562
งบแสดงสถานะการเงิน มี.ค.63
แบบรายงานผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2562
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


เว็บที่ดีที่สุด (อ่าน 75 / ตอบ 0 )
ลุ้นทุนสร้างล้าน (อ่าน 33 / ตอบ 0 )
สังคมการเงิน (อ่าน 40 / ตอบ 0 )
เงินยุคดิจิตัล (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
ลงทุนธุรกิจการเงิน (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
ออนไลน์เกมส์ (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 43 / ตอบ 0 )
เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 สอนขายสินค้าออนไลน์แม้ไม่มีสินค้าหรือไม่รู้จะขายอะไรดีมาเรียนได้เลย บอกหมดทุกขั้นตอนค่ะ (อ่าน 93 / ตอบ 7 )
โปรโมชั่นสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 3,888 บาท สมัครเลย !! (อ่าน 431 / ตอบ 0 )
ทางเข้า Goldenslot (อ่าน 267 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ

 • << สิงหาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          


   
   
   

   

    ip ของคุณ คือ 3.228.11.9
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  74 ip
  เมื่อวาน
  80 ip
  เดือนนี้
  1057 ip
  เดือนที่แล้ว
  2739 ip
  ปีนี้
  15190 ip
  ทั้งหมด
  46312 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์