[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497471320620737.1073741933.100010736191736&type=3&uploaded=44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497460960621773.1073741932.100010736191736&type=3&uploaded=88
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพ และพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497414040626465.1073741931.100010736191736&type=3&uploaded=31
โครงการพัฒนาศัยกภาพฯและโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497406490627220.1073741930.100010736191736&type=3&uploaded=24
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497403260627543.1073741929.100010736191736&type=3&uploaded=66
โครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประชารัฐ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010736191736&sk=photos&collection_token=100010736191736%3A2305272732%3A69&set=a.497398503961352.1073741928.100010736191736&type=3&uploaded=20
รังวัดแนวเขตพื้นที่ สปก.
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
 
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.198.15.20
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
82 ip
เมื่อวาน
28 ip
เดือนนี้
579 ip
เดือนที่แล้ว
666 ip
ปีนี้
7250 ip
ทั้งหมด
21019 ip
เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 239/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 265/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 296/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 246/0 ]
 
ดูทั้งหมด.. 

 
วันพระราชทานธงชาติไทย
     วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 25610 5 / ต.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 98/0 ]
งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     งานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 / ก.ค. / 2560
Comment ล่าสุด : itepbong
[ เข้าชม/Comment 108/1 ]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
     เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกๆวันจันทร์ 17 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 106/0 ]
อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ)
     อบรมดับเพลิง โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (ดอยคำ) อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 17 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 158/0 ]
วีดีโอ แนะนำ องค์กร
     วีดีโอแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ 13 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 113/0 ]
ทริปปั่นจักรยาน
     ทดสอบลงวีดีโอ 12 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 97/0 ]
 
ดูทั้งหมด.. 

 
คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
     คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 24 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 144/0 ]
ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน
     ประกาศการใช้่ คู่มือประชาชน อบต.จันทร์เพ์ญ 24 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 167/0 ]
คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ
     คู่มือประชาชน กระบวนงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ 24 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 127/0 ]
คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 24 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 143/0 ]
คู่มือประชาชน กระบวนการสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์
     คู่มือประชาชน กระบวนการงานสงเคราะห์ผู้ป่าวเอดส์ 24 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 115/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 

 
หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง สัญญาซื้อขาย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมชนิดกล่อง UHT 2560
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


โปรโมชั่นสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 3,888 บาท สมัครเลย !! (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
ทางเข้า Goldenslot (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล (อ่าน 106 / ตอบ 0 )
ซ่อมฝาย ม.7 (อ่าน 106 / ตอบ 0 )
เรื่องเจาะบ่อบาดาล (อ่าน 240 / ตอบ 0 )
การขอรับบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (อ่าน 227 / ตอบ 1 )
การเสียภาษีประจำปี (อ่าน 214 / ตอบ 1 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. จันทร์ทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร (อ่าน 264 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายลองรัตน์   ใยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ


ส.ต.ท. พิชัย  จงสีหา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร

 • << ตุลาคม 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ เข้าชม/Comment 4/0 ]
  แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร
       โหลดแบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวได้
  [ เข้าชม/Comment 105/0 ]
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
       ฉบับ ดาวน์โหลด
  [ เข้าชม/Comment 100/0 ]
  พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
       พรบ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบบอ่านหน้าเว็บไซน์
  [ เข้าชม/Comment 83/0 ]
  http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.จันทร์เพ็ญ
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 และ มาตรา 103

  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์